Een teamverantwoordelijke nachtbemiddelaars (m/v/x)

Functie

Algemene context

De cel van de nachtbemiddelaars heeft tot doel bij te dragen tot de verbetering van het veiligheidsgevoel van de burgers door het samenleven in de openbare ruimte te bevorderen en, bijgevolg, tot het behoud van de levenskwaliteit van de burgers.

Jouw opdrachten

Het beheer van de medewerkers

 • Je organiseert en verdeelt het werk, controleert de goede uitvoering ervan en geeft de nodige ondersteuning aan de medewerkers;
 • Je motiveert het team, schept een positieve en gezellige sfeer en weet conflicten en spanningen binnen of buiten het team tijdig op te lossen;
 • Je staat in voor het onthaal en de vorming van de medewerkers, het beheer van de vakantiedagen en afwezigheden en houdt evaluatiegesprekken en gesprekken n.a.v. absenteïsme – indien nodig, met de steun van je hiërarchisch verantwoordelijke;
 • Je begeleidt de medewerkers bij de uitoefening van hun opdrachten op het terrein om hen methodologisch te ondersteunen.

Het beheer van de activiteiten

 • Je organiseert de activiteiten (stelt de planning op) volgens de doelstellingen die werden vastgelegd door de coördinatie, je ziet toe op de voortgang van het werk en het algemeen rendement, op de werkomstandigheden en de aanwezigheid van de nodige middelen voor het team (materiaal, benodigdheden, uitrusting);
 • Je waakt erover dat de procedureregels inzake de activiteiten worden nageleefd;
 • Je detecteert en verhelpt problemen en onregelmatigheden en brengt je hiërarchische verantwoordelijke hiervan op de hoogte;
 • Je ziet toe op de naleving van de waarden van de organisatie;
 • Je ziet toe op de continuïteit van de openbare dienstverlening.

Administratie

 • Je stelt verslagen en nota’s op die uitgaan van het team of controleert die;
 • Je waakt over het opstellen van dossiers die uitgaan van het team en die aangevraagd werden door de hiërarchie;
 • Je ziet erop toe dat de regelgeving m.b.t. de materies die behandeld worden binnen het team nageleefd wordt en je ziet toe op het goede gebruik van de wetgeving en de modeldocumenten;
 • Je begeleidt de medewerkers bij de uitoefening van hun opdrachten op het terrein om hen methodologisch te ondersteunen.

Profiel

 • Je bent houder van een Bachelordiploma in de Menswetenschappen dat erkend is door NARIC Vlaanderen of de Federatie Wallonië-Brussel;
 • Een opleiding in bemiddeling is een pluspunt;
 • Ervaring op het gebied van preventie is noodzakelijk;
 • Je hebt een eerste ervaring met conflictbeheer en met het leiden van een team;
 • Kennis van het Engels is een pluspunt;
 • Je kent de reglementen inzake horeca en handelszaken;
 • Je kent het Algemeen Politiereglement;
 • Je bent nauwkeurig in de opvolging van dossiers;
 • Je respecteert de deadlines en de termijnen die je opgelegd worden;
 • Je beschikt over goede analytische en communicatieve vaardigheden;
 • Je hebt zin voor initiatief;
 • Je bent dynamisch en resultaatgericht;
 • Je houdt ervan om autonoom en proactief te handelen en je bent in staat om in team te werken;
 • Je bent in het bezit van het mondelinge en schriftelijke SELOR-taalcertificaat in de tweede landstaal of je beschikt over voldoende kennis om dit op korte termijn te halen.

Aanbod

Jouw arbeidsvoorwaarden

 • Deeltijdse arbeidsovereenkomst (4/5de) van onbepaalde duur;
 • Nachtwerk en (soms) weekendwerk.
 • Flexibel uurrooster op basis van de volgende shifts:
  • 10u-18u (administratief uurrooster)
  • 14u-22u (coördinatie tussen de dag- en nachtploeg)
  • 18u-2u (begeleiding op het terrein)
  • 20u-4u (begeleiding op het terrein)
 • Minimum aanvangswedde, B4 (zonder anciënniteit): 2484,85 € (bruto maandloon) + 372,74 € bruto/maand (premie van 15% voor ongemakkelijke werkuren). Hier kan een valorisatie jaren anciënniteit worden toegevoegd;
 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie (217,32 € bruto/maand);
 • Tussenkomst van de werkgever in het woon-werkverkeer (gratis openbaar vervoer, traject te voet of met de fiets: € 0,20 /km);
 • Maltijdcheques ter waarde van 8€ per gepresteerde dag;
 • Voortgezette opleiding.

Online op:do 6 januari 2022
Solliciteer tot en met:do 27 januari 2022
Locatie: Elsene
Commune d'Ixelles / Gemeente Elsene

187, Chaussée d'Ixelles / Elsensesteenweg
1050 Ixelles/Elsene
België

Tel:02/515.61.65

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel AUDREY GOETZ
op het nummer: 02/515 61 62
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]